Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program Komise protidrogové a prevence kriminality ve městě Plzeň

shutterstock_131422019.jpg
Share Button

Dotace v oblasti prevence kriminality je poskytována zejména projektům s dlouhodobým charakterem činnosti, významným jednorázovým projektům nebo programům zcela novým, které mohou přispět k řešení aktuální bezpečnostní situace ve městě, na sociální nebo situační prevenci kriminality, popř. na poskytování informací občanům o možnostech ochrany před zločinem. V oblasti protidrogové prevence jsou podporovány projekty zaměřené na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 1. 8. 2018 – 7. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
  • Na podporu služeb, které poskytují volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného nebo rizikového prostředí;
  • Na podporu specifické primární prevence rizikového chování s cílovou skupinou dětí a mládeže;
  • Na probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé;
  • Na podporu projektů primární prevence s cílem zlepšit ochranu před trestnou činností;
  • Na sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů a recidivistů po návratu z výkonu trestu, zaměřené na změnu životního stylu, zvyšování kvalifikace a podporu zaměstnatelnosti;
  • Na podporu vzdělávání, analýzu současného stavu a monitorování symptomů rizik v daných oblastech specifické primární prevence rizikového chování, sekundární a terciární protidrogové prevence;
  • Na jiné projekty reagující na aktuální situaci na drogové scéně ve městě Plzni.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence je stanoven  ve výši: 7 872 000 Kč. 
 • Přijaté žádosti jsou schvalovány v orgánech města Plzně a poskytnuté finanční prostředky jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu města Plzně.

Specifika a omezení:

 • Žadateli nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>