Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

shutterstock_61596922.jpg
Share Button

Cílem programu je prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje snížit emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností a tím zlepšit kvalitu ovzduší. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 5. 9. 2017 10:00 hodin do 31. 12. 2018 do 11:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Příjemci dotací (konečnými uživateli) budou fyzické osoby, které jsou vlastníky / spoluvlastníky rodinných domů / bytových jednotek na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje:
  • tepelné čerpadlo.
  • automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky).
  • kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo).
  • plynový kondenzační kotel.
  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný).

Forma a výše podpory:

 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení tepelného čerpadla.
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu.
 • 80 % ze způsobilých výdajů, maximálně 100 000 Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním.
 • 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 95 000 Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle.
 • 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně 75 000 Kč v případě pořízení automatického kotle na uhlí a biomasu (kombinovaného).
 • Výše uvedená podpora bude navýšena o 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Specifika a omezení:

 • Výčet podporovaných zařízení je uveden v Seznamu výrobků a technologií pro Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017), který je veden Státním fondem životního prostředí ČR a je dostupný na webových stránkách https://svt.sfzp.cz/.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>