Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociální oblasti v roce 2016

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotační program zaměřen na přímou podporu poskytovatelů sociálních služeb (registrovaných dle zákona o sociálních službách) a podporu neregistrovaných služeb poskytujících služby doplňující a návazné, a to především s dlouhodobým charakterem a s celoročním provozem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci se podávají od 29. 9. 2015 do 29. 10. 2015, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (např. spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, organizace zřizované nebo zakládané městem aj.) poskytující sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Právnické osoby zajišťující činnosti v oblasti podpory rodiny a subjekty zaměřené na svépomocné aktivity v sociální sféře, které o dotaci žádají, resp. kterým je dotace poskytnuta.

Typy podporovaných projektů:

 • Náklady na sociální služby na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb.
 • Náklady činností na podporu rodiny subjektům působícím v této oblasti.
 • Náklady na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře do maximální výše 25 000 Kč v jednotlivém případě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tento dotační program činí 8 146 000 Kč.
 • Dotace pro již registrované poskytovatele sociálních služeb činí 95 % z celkové alokace.
 • Dotace na celoroční činnost a provoz pro právní subjekty, které působí v oblasti podpory rodiny činí 4 % z celkové alokace.
 • Dotace na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře činí 1 % z celkové alokace.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
 • Dotace je přísně účelová a má výlučně neinvestiční charakter.
 • Požadovaná částka dotace z rozpočtu SMÚ nesmí přesahovat 30 % celkových nákladů rozpočtu na každý jednotlivý dílčí projekt (jednotlivou službu), vyjma titulu č. 3, kde je stanovena maximální výše dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>