Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program na podporu sociálních aktivit ve městě Kolín

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb nebo jiných subjektů, které se podílejí na rozvoji sociální politiky ve městě Kolín či ve prospěch občanů města Kolín. Podpora je určena převážně na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s realizací projektů v oblasti sociálních aktivit.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 23. 3. 2016 do 31. 10. 2016.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba poskytující sociální služby; registrovaný spolek, ústav, sociální družstvo nebo obecně prospěšná společnost; církevní právnická osoba nebo jiný subjekt registrovaný podle ZoSS.

Typy podporovaných projektů:

 • Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:
  • provozní náklady nezbytné pro realizaci sociální nebo návazné služby, které jsou účetně evidované a zdokumentované;
  • mzdové náklady (včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění), které jsou odměnou za realizaci schválené poskytované služby, nákup hmotného či nehmotného majetku.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci není možné použít na nespecifikované výdaje; odpisy majetku; splátky půjček a leasingové splátky; výdaje spojené se zahraničními cestami; na pohoštění a dary; na pokuty, penále a sankce; na tvorbu zisku a základního jmění atd.
 • Podporu nelze rovněž použít na financování sociálních služeb, které byly finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu v České republice, z individuálních projektů krajů v rámci Operačního programu Zaměstnanost či jiných obdobách zdrojů.
 • Žadatel o podporu musí mít vůči poskytovateli dotace vypořádány veškeré finanční závazky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>