Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v Hradci Králové

shutterstock_154144862.jpg
Share Button

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Příjem žádostí:

 • Termín pro podání žádosti pro I. kolo je od 29. 10. 2018 do 12. 11. 2018, pro II. kolo je od 11. 03. 2019 do 25. 03. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba – občanská zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, a jiné.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou významné aktivity a projekty zaměřené zejména na:
  • Projekty rozvíjející hlavní asociační produkty města –„Urbanismus a architektura“, „Loutkářství“,  „Válka 1866“ a „Encyklopedie zážitků“.
  • Rozšíření nabídky turistických atraktivit města.
  • Vytvoření nebo rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu a jejich prezentace.
  • Rozšíření nabídky a zvýšení kvality infrastruktury a služeb umožňující rozvoj cestovního ruchu a využívaných návštěvníky města včetně zavádění moderních technologií využitelných v turistickém průmyslu.
  • Projekty přispívající ke zvýšení počtu návštěvníků, prodloužení jejich pobytu, zvýšení počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízení a zvýšení ekonomických přínosů.
  • Projekty přispívající k pozitivnímu zviditelnění města Hradec Králové jako zajímavé turistické destinace.
  • Projekty rozvíjející spolupráci a partnerství v oblasti cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na daný program pro příslušný rozpočtový rok 2019 činí 1 200 000 Kč.
 • Žádat lze o dotace maximálně do výše 80 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>