Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji“

Share Button

Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti využití volného času dětí a mládeže. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento Dotační program činí 1 106 183 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají ve lhůtě od 18. 2. 2019 do 1. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Dotační program je určen pouze pro NNO, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností, jako právnické osoby vznikly nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí a současně náleží k některému z níže uvedených typů:
  • spolek nebo pobočný spolek se sídlem v Jihomoravském kraji,
  • ústav se sídlem v Jihomoravském kraji,
  • obecně prospěšná společnost se sídlem v Jihomoravském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíle Dotačního programu:
  • podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,
  • podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
  • podpořit dialog mladých lidí se zástupci krajů,
  • vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež,
  • navýšit objem finančních prostředků určených na podporu mládeže,
  • rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží,
  • podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu, ke zdravému životnímu stylu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí 30 % z celkových výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel smí předložit do tohoto Dotačního programu pouze jednu žádost zaměřenou výhradně na jednu ze tří prioritních oblastí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>