Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny v Plzeňském kraji

Recycle Symbol
Share Button

Účelem dotačního titulu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Dotace budou poskytovány zejména na konkrétní praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, na ochranu biotopů, na údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a na výsadbu a údržbu dřevin ve volné krajině (u projektů výsadby a údržby dřevin nebude předmětem podpory část nákladů určených na kácení dřevin). Dále budou podporovány iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a na údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrana přírody. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 15. 1. 2018 do 9. 2. 2018.

Příjemci podpory:

  • Obce.
  • Fyzické a právnické osoby působící na území kraje v oblasti životního prostředí.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje (dále také jako „projekty“).
  • Dotace budou poskytovány zejména na konkrétní praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, na ochranu biotopů, na údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a na výsadbu a údržbu dřevin ve volné krajině (u projektů výsadby a údržby dřevin nebude předmětem podpory část nákladů určených na kácení dřevin).
  • Dále budou podporovány iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a na údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrana přírody.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace: do 90 % ceny projektu, maximálně 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V závislosti na typu žadatele a jeho ekonomické činnosti posoudí poskytovatel, zda půjde o poskytnutí podpory malého rozsahu (tzv. podporu de minimis).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>