Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotační program Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny v Plzeňském kraji

Recycle Symbol
Share Button

Účelem dotačního titulu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Dotace budou poskytovány zejména na konkrétní praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, na ochranu biotopů, na údržbu významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a na výsadbu a údržbu dřevin ve volné krajině (u projektů výsadby a údržby dřevin nebude předmětem podpory část nákladů určených na kácení dřevin). Dále budou podporovány iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a na údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrana přírody. Dotace se poskytuje jako neinvestiční.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 5. 2. 2019 do 22. 2. 2019.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Fyzické a právnické osoby působící na území kraje v oblasti životního prostředí.

Typy podporovaných projektů:

 • Praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti.
 • Ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů.
 • Údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Výsadba geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně liniové výsadby ovocných stromů.
 • Iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnova a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin.
 • Údržba a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace: do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně však 50 000 Kč na jeden podpořený projekt.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro udělení dotace je realizace projektu na území Plzeňského kraje.
 • Dotace se poskytuje pouze na uznatelné náklady realizace projektu vzniklé v období od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>