Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura – Plzeňský kraj

shutterstock_121401160.jpg
Share Button

Účelem dotačního programu je podpora zpracování dokumentace k záměrům na výstavbu vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu) nebo případně na rekonstrukci (pokud se jedná o skutečné zhodnocení vodohospodářské infrastruktury, nikoli běžnou opravu) stávající vodohospodářské infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 28. 5. do 19. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obec.
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na jehož území se bude vyprojektovaná vodohospodářská infrastruktura realizovat.
 • Právnická osoba zajišťující správu vodohospodářské infrastruktury, ve které je obec/jsou obce společníkem s více než 50% podílem.

Typy podporovaných projektů:

 • Zpracování projektové dokumentace řešící opatření v oblasti zásobování pitnou vodou:
  • záměry na výstavbu nebo zkapacitnění vodovodů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů, výstavbu nebo intenzifikaci úpraven vod, čerpacích stanic, zdrojů vod (s výjimkou hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů).
 • Zpracování projektové dokumentace řešící opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod:
  • záměry na výstavbu nebo zkapacitnění kanalizací pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů, výstavbu nebo intenzifikaci čistíren odpadních vod.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 200 000 Kč.
 • Míra podpory z celkových způsobilých výdajů činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje pouze na náklady vzniklé od 1. 1. 2018.
 • Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování projektové dokumentace k záměru, který bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a územním plánem obce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>