Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

shutterstock_147059792.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program na podporu projektů, které budou mít pozitivní vliv na image města Plzně a budou rozvíjet příjezdový cestovní  ruch. Výzva si klade za cíl zvýšit celkovou návštěvnost města nejen v sezónním období, prodloužit délky pobytů  a zkvalitnit prezentaci města v médiích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. 3. 2016 do 4. 4. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba s živnostenským oprávněním.
 • Právnická osoba.
 • Právnická osoba, která byla založena za účelem svobodného sdružování občanů – spolky, společnosti, kluby a jiné občanské sdružení.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Zkvalitnění služeb pro zahraniční návštěvníkyprojekty zaměřeny především na rozšíření či doplnění stávající turistické nabídky města Plzně (překlady expozic, prezentace nabídky v cizích jazycích, cizojazyčné mutace webových prezentací atd.).
 • Projekty nadregionálního charakteru – podpora aktivit kulturního, sportovního i společenského rázu cílených na mimoplzeňské návštěvníky.
 • Zpracování a realizace filmové a televizní pobídky – komplexní příprava a následné zajištění podpůrných nástrojů a profesionálního zázemí pro přilákání audiovizuálního průmyslu do Plzně a blízkého okolí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 180 000 Kč.
 • Podpora z městského rozpočtu tvoří maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být právnická resp. fyzická osoba, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, nebo příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni. Poskytnutá dotace může být použita pouze na účely uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace – tzv. účelové určení.
 • Žadatel je povinen uvést aktuální logo města Plzně ve všech propagačních materiálech, zajistit branding města Plzně na místě realizace projektu, pokud tomu odpovídá charakter projektu a aktivně zmiňovat město Plzeň jako podporovatele akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>