Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

shutterstock_147059792.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program na podporu projektů, které budou mít pozitivní vliv na image města Plzně a budou rozvíjet příjezdový cestovní  ruch. Výzva si klade za cíl zvýšit celkovou návštěvnost města nejen v sezónním období, prodloužit délky pobytů  a zkvalitnit prezentaci města v médiích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 13. do 22. března 2017.

Příjemci podpory:

 • Podpora je určena subjektům, které se svou činností podílí na tvorbě turistické nabídky na území města Plzně, tedy především provozovatelům turistických atraktivit (např. muzea, galerie, provozovatelé přístupných památek apod.).

Typy podporovaných projektů:

 • Zkvalitnění služeb pro zahraniční návštěvníkyprojekty zaměřeny především na rozšíření či doplnění stávající turistické nabídky města Plzně (překlady expozic, prezentace nabídky v cizích jazycích, cizojazyčné mutace webových prezentací atd.).
 • Projekty nadregionálního charakteru – podpora aktivit kulturního, sportovního i společenského rázu cílených na mimoplzeňské návštěvníky.
 • Zpracování a realizace filmové a televizní pobídky – komplexní příprava a následné zajištění podpůrných nástrojů a profesionálního zázemí pro přilákání audiovizuálního průmyslu do Plzně a blízkého okolí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 180 000 Kč.
 • Podpora z městského rozpočtu tvoří maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být právnická resp. fyzická osoba, která má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, nebo příspěvkovým organizacím závazky po lhůtě splatnosti.
 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni. Poskytnutá dotace může být použita pouze na účely uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace – tzv. účelové určení.
 • Žadatel je povinen uvést aktuální logo města Plzně ve všech propagačních materiálech, zajistit branding města Plzně na místě realizace projektu, pokud tomu odpovídá charakter projektu a aktivně zmiňovat město Plzeň jako podporovatele akce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>