Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační řízení MČ Praha 10 pro rok 2017

shutterstock_109528268.jpg
Share Button

Dotace na realizaci aktivit s tematickým zaměřením pro oblasti sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova a volný čas, protidrogová prevence a prevence kriminality a životní prostředí mohou získat spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí trvá do 19. 12. 2016 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky (vč. pobočných spolků), fundace (nadace, nadační fondy) a ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují sociální služby nebo činnost v ostatních uvedených oblastech případně obecně prospěšné společnosti, k jejichž vzniku došlo na základě zákona č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanských sdružení na obecně prospěšnou společnost.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o  svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Další právnické a fyzické osoby, které na základě živnostenského či jiného oprávnění, vykonávají alespoň některou z níže uvedených činností dle vyhlášených programů.
 • Příspěvkové organizace.
 •  Jiné nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Program I - Sociální oblast.
  • I.1. Zdravotně sociální program.
  • I.2. Sociální program pro seniory.
  • I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem.
  • I.4.  Sociální program na podporu fungující rodiny.
 • Program II - Kultura a umění.
  • II.1.  Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit.
  • II.2. Celoroční kulturní a umělecká činnost.
  • II.3.  Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“.
 • Program III - Sport, tělovýchova a volný čas.
  • III.1.  Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež.
  • III.2.  Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí – „Sport pro všechny“.
  • III.3.  Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež.
  • III.4.  Táborová činnost.
  • III.5.  Volný čas.
  • III.6  Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“.
 • Program IV - Protidrogová prevence a prevence kriminality.
  • IV.1.  Specifická primární prevence užívání návykových látek.
  • IV.2.  Služby protidrogové prevence.
  • IV.3.  Primární prevence – práce s dětmi a mládeží.
  • IV.4.  Sekundární a terciární prevence – programy pro mládež a dospělé.
  • IV.5.  Informování občanů.
 • Program V - Životní prostředí.
  • V.1.  Ochrana životního prostředí a environmentální výchova.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně ve výši 200 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel – jeden právní subjekt může podat pouze jednu žádost o dotaci, která může obsahovat více pořádaných akcí nebo služeb (dílčích projektů) v jednom zvoleném tematickém zaměření – oblasti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>