Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační řízení MČ Praha 10 pro rok 2018

shutterstock_109528268.jpg
Share Button

Dotace na realizaci aktivit s tematickým zaměřením pro oblasti sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova a volný čas, protidrogová prevence a prevence kriminality a životní prostředí mohou získat spolky, obecně prospěšné společnosti, církve, nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí trvá do 10. 12. 2017.

Příjemci podpory:

 • Spolky (vč. pobočných spolků), fundace (nadace, nadační fondy) a ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují sociální služby nebo činnost v ostatních uvedených oblastech případně obecně prospěšné společnosti, k jejichž vzniku došlo na základě zákona č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanských sdružení na obecně prospěšnou společnost.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o  svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
 • Další právnické a fyzické osoby, které na základě živnostenského či jiného oprávnění, vykonávají alespoň některou z níže uvedených činností dle vyhlášených programů.
 • Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 a organizace zřizované MHMP na území MČ Praha 10 (pouze pro oblast školství).
 • Fyzické osoby nad 18 let.

Typy podporovaných projektů:

 • Program I – Kultura.
 • Program II – Sport, mládež a volný čas.
 • Program III – Sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby.
 • Program IV – Školství.
 • Program V – Ochrana životního prostředí a environmentální výchova.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci může MČ Praha 10 poskytnout až do výše 100% nákladů projektu (není vyžadována spoluúčast).

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat i několik samostatných projektů (žádostí). Jedna žádost však musí obsahovat pouze jeden projekt, tzn. projekt nesmí být složen z několika podprojektů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>