Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2018

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity realizované v dotačním roce 2018.

Příjem žádostí:

  • Do dotačního řízení MSp se zařazují žádosti subjektů podané nejpozději do 31. prosince 2017.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy, další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně – právní ochranu dětí poskytují.

Typy podporovaných projektů:

  • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy (program musí mít platnou akreditaci MSp pro dané období).
  • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé (program musí mít platnou akreditaci MSp pro dané období).
  • Program protidrogové politiky ve věznicích (programy musí mít certifikaci odborné způsobilosti).
  • Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů“ (dotaci mohou získat pouze subjekty, které mají na poskytování právních informací nebo restorativního programu platnou akreditaci MSp dle tohoto zákona).
  • Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Forma a výše podpory:

  • Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do výše 70 % oprávněných nákladů projektu.
  • V rámci dotačního titulu Program protidrogové politiky ve věznicích se dotace poskytuje do výše 100 % oprávněných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel musí realizovat služby, popř. jiné podporované aktivity, v rámci protidrogové politiky, rodinné politiky, sociálních služeb, probačních programů pro mladistvé delikventy, probačních a resocializačních programů pro dospělé, restorativních programů nebo poskytovat právní informace na území České republiky – s výjimkou mezinárodních projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>