Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2016

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotaci na realizaci projektů v oblasti prevence rizikových projevů chování mohou získat neziskové organizace, školská zařízení, církevní instituce a další žadatelé, kteří předloží projekt z oblasti primární prevence rizikového chování. Maximální výše dotace je až 350 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 30. září 2015.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba (škola, školské zařízení, nezisková organizace, církevní instituce, obecně prospěšná společnost).
 • Fyzická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Certifikované programy dlouhodobé všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování.
 • Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb.
 • Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti..

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace 350 000 Kč na 1 žádost a 1 rok pro subjekty, které poskytují programy primární prevence dalším organizacím.
 • Maximální výše dotace 80 000 Kč na 1 žádost a 1 rok pro subjekty (zejména školy nebo školská zařízení), které žádají pouze na svůj vlastní preventivní program.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou podávání nových projektů poskytovatelů programů primární prevence dalším subjektům je jejich předjednání na odboru vzdělávání MŠMT.
 • Předjednáním se rozumí zaslání konceptu do 31. července 2015 na email uvedený v metodice
  a zpětné zaslání vyjádření o obdrženém konceptu nového projektu ze strany MŠMT mailem do 31. srpna 2015.
 • Koncept projektu bude v rozsahu 1 – 2 strany a měl by obsahovat: Cíl projekt, stručný obsah projektu, typ prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná, jiná – jaká), hlavní cílovou skupinu projektu, základní parametry rozpočtu (příjmy i výdaje).
 • Do dotačního řízení MŠMT se zařazují žádosti podané elektronicky (řádně uzavřené v elektronickém systému) i v listinné podobě na předepsaném formuláři.
 • Z poskytnuté dotace lze hradit platy, osobní náklady (DPČ, DPP),  provozní náklady.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>