Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2018

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotaci na realizaci projektů v oblasti prevence rizikových projevů chování mohou získat neziskové organizace, školská zařízení, církevní instituce a další žadatelé, kteří předloží projekt z oblasti primární prevence rizikového chování. Maximální výše dotace je až 350 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 30. září 2017.

Příjemce podpory:

 • Právnická osoba (škola, školské zařízení, nezisková organizace, církevní instituce, obecně prospěšná společnost).
 • Jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové služby poskytuje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Všeobecná primární prevence rizikového chování zaměřená na děti a mládež.
 • b) Selektivní primární prevence rizikového chování zaměřená na děti a mládež.
 • c) Indikovaná primární prevence rizikového chování zaměřená na děti a mládež.
 • d) Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb např. výzkumy, sběr dat.
 • e) Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti např. vzdělávání pedagogů, konference, internetové stránky, jiné projekty.

Forma a výše podpory:

 • Pro aktivity d, e platí: Žádost může být podána v maximální výši 350 000 Kč.
 • Pro aktivity a, b, c, d, e platíŽádost může být podána v minimální výši 50 000 Kč.
 • Dotaci lze použít pouze na neinvestiční výdaje. Dotace může být v případě NNO poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů projektu, uvedených v žádosti, konkrétní procentní podíl dotace je uveden na příslušném Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí realizovat projekty, popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky prokazatelně minimálně dva roky před podáním žádosti. Zároveň musí být započitatelná praxe realizována od roku 2012.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>