Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotačních řízení na humanitární pomoc 2017

shutterstock_125095025.jpg
Share Button

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlásilo dotační výběrová řízení pro rok 2017 na poskytnutí okamžité humanitární pomoci zemím, které byly postiženy komplexní humanitární krizí. Konkrétně bude pomoc realizována v Barmě/Myanmaru, Etiopii, Jižním Súdánu, Keni, Nepálu, Nigérii a ve Středoafrické republice, včetně pomoci uprchlíkům z těchto zemí v sousedních zemích.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 30. 1. 2017 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty v rámci tohoto dotačního titulu (spolky, právnické a fyzické osoby, které jsou založeny za účelem poskytování těchto neziskových služeb, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti).

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty by měly být zaměřeny na zlepšování základních podmínek života lidí v uvedených zemích postižených komplexní humanitární krizí, zejména pokud jde o přístup k výživě, vodě, zdrojům obživy, k přístřeší či základní zdravotní péči, včetně aktivit zaměřených na ochranu před vysídlením, evt. návrat a reintegraci, na post-konfliktní obnovu a zvýšení celkové odolnosti vůči humanitárním krizím. Projekty musí respektovat základní mezinárodní humanitární principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti i mezinárodní humanitární právo.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Projekty musí být doručeny ve dvou tištěných exemplářích zpracovaných dle přiložených podkladů a s vyplněným formulářem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>