Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence

shutterstock_8344501.jpg
Share Button

Hlavní město Praha vyhlásilo dotační řízení v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence. Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpora jednorázových, případně opakujících se, preventivních, vzdělávacích, informativních nebo benefičních akcí ve zdravotní a sociální oblasti.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 15. listopadu 2015.

Příjemci podpory:

  • Způsobilým žadatelem jsou nestátní neziskové organizace a další právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny podmínky pro činnost v některé z výše uvedených oblastí.

Typy podporovaných projektů:

  • Grantové řízení je určeno pro akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané na území HMP zaměřené na oblast zdravotnictví, sociální péče a prevence, např. konference, semináře, osvětová činnost, festivaly, benefice, projekty a akce zaměřené na vybrané sociální skupiny.

Forma a výše podpory:

  • Grant se poskytuje jako jednoletý maximálně do výše 60 % rozpočtových nákladů (výdajů) na schválený projekt.

Specifika a omezení:

  • Z poskytnuté dotace nelze hradit tzv. neuznatelné náklady: na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, odpisy majetku, finanční leasing, daně a poplatky, DPH (o jejíž vrácení je možné žádat), smluvní pokuty, úroky z prodlení, finanční náklady (s výjimkou bankovních poplatků spojených s vedením účtu, na který jsou finanční prostředky poskytovateli služby zasílány), na pořádání workshopů apod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>