Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Drobné vodohospodářské akce v Moravskoslezském kraji

shutterstock_133102388.jpg
Share Button

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační program Drobné vodohospodářské akce. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, zásobování obyvatel pitnou vodou, a to v obcích s počtem obyvatel do 5000.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předkládání žádostí od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

 • Příjemci dotace jsou obce s počtem obyvatel do 2 000 a obce s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli za současného dodržení kritérií uvedených v článku VI. odst. 7 tohoto programu, ukončené nejpozději do 15. 9. 2018, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce:
  1. čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu; v případě nové výstavby kanalizační sítě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková,
  2. vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu,
  3. vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a) a b) v tomto odstavci realizované současně v jedné lokalitě.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 7 500 000 Kč.
 • Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaného projektu, které bude spolufinancovat maximálně 75 %. Příjemce je povinen podílet se vlastními finančními prostředky ve výši minimálně 10 % uznatelných nákladů realizovaného projektu.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory nejsou:
 1. Kanalizační přípojky, dešťová kanalizace a přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi.
 2. Výstavba kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění na dostatečně kapacitní čistírně odpadních vod.
 3. Vodovodní přípojky.
 4. Opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodního díla.
 5. Investice do nezastavěných pozemků určených pro následnou bytovou nebo jinou výstavbu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>