Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

EUROSTARS 2 – podpora výzkumu a vývoje MSP

výzkum 1
Share Button

Program EUROSTARS 2 poskytuje v programovém období 2014 – 2020 podporu pro mezinárodní spolupráci malých a středních podniků se zaměřením na vlastní výzkum a vývoj. Nyní je možné žádat o podporu z tohoto programu v rámci osmé výzvy.

Příjem žádostí:

  • Uzávěrka osmé výzvy je stanovena na 14. září 2017 v 18.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Malé a střední podniky, které kromě své výrobní nebo servisní činnosti provádějí také vlastní činnost ve výzkumu a vývoji.
  • Žadatel musí provádět výzkum a vývoj, který zaujímá nejméně 10 % ročního obratu, nebo musí mít nejméně 10 % zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem (platí pro MSP s více než 100 zaměstnanci), nebo nejméně 5 % zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem a vývojem (platí pro MSP do 100 zaměstnanců).

Typy podporovaných projektů:

  • Nadnárodní či přeshraniční tržně orientované projekty z oblasti vědy a výzkumu (se zaměřením na vývoj nových výrobků, technologických procesů a služeb).
  • Projekty musejí být určeny pro civilní využití.

Forma a výše podpory:

  • Financování projektů Eurostars 2 je prováděno z národních finančních prostředků a z rozpočtu Horizont 2020 pro výzkum a vývoj.
  • MSP hradí minimálně 50% celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Nezbytnou podmínkou je nadnárodní spolupráce alespoň dvou MSP provádějících výzkum.
  • Dalšími partnery mohou být vysoké školy, výzkumné organizace, další MSP nebo velké podniky.
  • Výsledky projektu by měly být zavedeny na trh do dvou let od jeho ukončení.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>