Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Plzeňském kraji 2014 – 2020

shutterstock_154633811.jpg
Share Button

Dotace na zajištění lesního porostu s provedeným zdravotním výběrem a úpravou druhové skladby. 

Příjem žádostí:

  • Termín pro příjem Žádostí o registraci v období let 2015 – 2020 je stanoven vždy v příslušném roce od 01. 4. do 20. 5.
  • Písemnou žádost o dotaci včetně všech příloh je nutné podat následně prostřednictvím podatelny KÚ Plzeňského kraje nejpozději do 30. 5. příslušného roku.

Příjemci dotací:

  • Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o podporu vždy osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl nebo je zmocněna písemnou plnou mocí.

Typy podporovaných projektů:

  • Obnova lesního porostu – dotace na obnovu lesního porostu ve fázi zajištění s provedeným zdravotním výběrem a úpravou druhové skladby.

Formy a výše podpory:

  • Schvalovaná výše dotace (sazba/ha) je ovlivněna počtem hektarů obnovených lesních porostů splňující ustanovení pravidel a výší stanoveného ročního limitu.

Specifika a omezení:

  • Výše podpory se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).
  • Minimální výměra obnoveného lesního porostu, na který lze podat žádost o poskytnutí dotace, je 0,02 ha.
  • Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Plzeňského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>