Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji 2014 – 2020

shutterstock_154633811.jpg
Share Button

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí je od 5. 3. do 5. 4. 2019.

Příjemci dotací:

  • Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o podporu vždy osoba, která má většinový spoluvlastnický podíl nebo je zmocněna písemnou plnou mocí.

Typy podporovaných projektů:

  • Zřizování nových oplocenek.
  • Individuální ochrana sazenic proti zvěři - meliorační a zpevňující dřeviny.
  • Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.

Formy a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků Programu: 7 000 000 Kč.
  • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 000 Kč.
  • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není uvedena.

Specifika a omezení:

  • V případě poskytnutí podpory ze strany Ústeckého kraje nesmí žadatel čerpat v rámci JPRL o stejný předmět příspěvku z nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
  • Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Ústeckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>