Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Fond na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v Karlovarském kraji

shutterstock_155170766.jpg
Share Button

Příspěvek se poskytuje k podpoře realizace projektů, na kterých má kraj zájem, a které není možno realizovat z běžných provozních prostředků žadatele. Podporovány budou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 14. 11. 2016 do 9. 12. 2016.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby).
  • Žadateli mohou být subjekty neziskového sektoru pracující s klienty, kterými jsou rodiče nebo rodiny s dětmi.

Typy podporovaných projektů:

  • Základní individuální poradenství poskytované rodičům, nebo rodinám s dětmi (na téma vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem, mezi manželi/partnery, vztahy s prarodiči apod.),
  • Zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami (psycholog, zdravotničtí specialisté apod.),
  • Pořádání interaktivních seminářů, kurzů, videotréninků interakcí, tréninkových aktivit, workshopů vedených odborníky k tématům vztahujícím se zejména k vývoji dítěte a péče o něj, rodičovství a výchově, bezpečnosti dětí a prevenci, obtížným situacím v rodině, konfliktům v rodině, rodinám se specifickými potřebami, sladění zaměstnání a rodiny, poradenství v oblasti právního minima pro rodiče (zvyšování finanční gramotnosti).
  • Součástí projektu může být rovněž krátkodobé hlídání a péče o děti jako doprovodná služba k výše uvedeným aktivitám.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše příspěvku je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadateli mohou být subjekty neziskového sektoru pracující s klienty, kterými jsou rodiče nebo rodiny s dětmi. Příspěvek nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům. Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu, řízení a realizaci projektu, nesmí působit jako prostředník.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>