Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02

shutterstock_90811127.jpg
Share Button

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2009-2014 mají za cíl přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a také k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu CZ02 – Životní prostředí.

Příjem žádostí:

  • Do 30. 4. 2016.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou všichni koneční příjemci schválených projektů příslušných programů, jejichž záměrem je financovat své bilaterální iniciativy nad rámec projektu spojené s obsahem realizovaného projektu.

Typy podporovaných projektů:

  • Navazování a prohlubování spolupráce, výměny, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech a mezinárodními organizacemi během implementace projektů – tzv. opatření „B“.
  • Financování účelových jednorázových nebo krátkodobých doplňkových iniciativ ve schválených projektech v rámci programu a/nebo malého grantového schématu. Fond pro bilaterální spolupráci není určen k financování plánovaných projektových iniciativ.

Forma a výše podpory:

  • Indikativní alokace6 939 721 CZK.
  • Maximální výše grantu je: 530 000 Kč.
  • Pro každý program jsou limity minimální a maximální výše grantu, stejně tak jako další specifikace jednotlivých programů spojené s čerpáním z Fondu, uvedeny ve výzvě, která je uveřejněna na internetových stránkách www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz v sekci daného programu.

Specifika a omezení:

  • Mechanismus proplácení výdajů je založen na ex-post úhradě skutečně vynaložených výdajů v Kč. Žádost o uvolnění prostředků z Fondu musí být podána a schválena před realizací zamýšlené iniciativy. Výdaje spojené s iniciativou hradí příjemce grantu z vlastních prostředků a následně žádá o jejich proplacení. Způsobilé výdaje budou vždy propláceny z Fondu ex-post ve výši 100% vynaložených způsobilých výdajů, grant tedy nevyžaduje povinné spolufinancování ze strany žadatele a příjemce grantu.
  • Žádost bude zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu a požadovaná částka grantu bude uvedena v .

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>