Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Fond vzdělávací politiky na podporu studia studentů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení vyhlášeného pedagogickými fakultami pro magisterské studijní programy Speciální pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Winter semester starts at Leipzig University
Share Button

Jedná se o finanční podporu pro vysoké školy, které přijaly na základě mimořádného přijímacího řízení v akademickém roce 2015/2016 studenty studijních programů Speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň základních škol do letního semestru.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 5. 6. 2016.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou tyto veřejné vysoké školy: Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Hradec králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita v Ostravě, Technická univerzita v Liberci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Typy podporovaných projektů:

  • Studium programů Speciální pedagogika a učitelství pro 1. stupeň základních škol v letního semestru.

Forma a výše podpory:

  • Jedná se o neinvestiční formu dotace.
  • Výše dotace bude vyčíslena takto: Rozhodný počet studentů bude vynásoben výši průměrného normativu pro rok 2016 (ve výši 36 127) a koeficientem ekonomické náročnosti pro pedagogické obory (ve výši 1,2).
  • Za účelem částečného pokrytí více nákladů může být výsledná částka pro konkrétní vysokou školu navýšena až o 20 %.

Specifika a omezení:

  • Podmínkou schválení dotace je přijetí alespoň jednoho studenta do výše uvedených programů.
  • Rozhodným údajem pro stanovení výše podpory je počet studentů zapsaných v daných studijních programech k 31. 3. 2016.
  • Žadatel nemusí v rámci této výzvy žádat poskytovatele o schválení změn projektu a úprav rozpočtu, které bud´nepřesahují 5 % z jednotlivé položky rozpočtu projektu, nebo hodnotu 50 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>