Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

GAČR – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu: Standardní projekty

shutterstock_155843549.jpg
Share Button

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu projektů v rámci skupiny Standardní projekty. Jedná se o projekty základního výzkumu a mohou se do ní zapojit uchazeči z oblasti technických věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd, společenských a humanitních věd a zemědělsko a biologicko – enviromentálních věd. Doba řešení grantového projektu je 2 nebo 3 kalendářní roky. Grant je možné získat na osobní náklady, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ostatní provozní náklady.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 11. 4. 2018.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, právnická osoba se sídlem v České republice, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku, organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, která se uchází o poskytnutí účelové podpory podáním návrhu projektu.

Typy podporovaných projektů:

  • Technické vědy;
  • Vědy o neživé přírodě;
  • Lékařské a biologické vědy;
  • Společenské a humanitní vědy;
  • Zemědělské a biologicko – enviromentální vědy.

Forma a výše podpory:

  • Grant, jehož výše není upřesněna.

Specifika a omezení:

  • Jedna osoba se může v rámci soutěží vyhlašovaných GA ČR pro standardní, mezinárodní bilaterální a juniorské projekty v daném kalendářním roce účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>