Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Grantové programy Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit

orientacni_beh
Share Button

Dotace na sportovní akce, výstavby, rekonstrukci a opravy sportovních zařízení, podporu pravidelné činnosti sportovních organizací, handicapovaných sportovců, podporu sportu pro všechny a podporu sportovní reprezentace mohou získat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, fyzické osoby, obec nebo svazek obcí či jiné právnické osoby.

Příjem žádostí:

  • Od 9. 11. 2015 do 7. 12. 2015.

Příjemci podpory:

  • Obec.
  • Svazek obcí.
  • Fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.

Typy podporovaných projektů:

  • Vytváření, údržba a správa uceleného informačního systému na území Pk v návaznosti na atraktivity cestovního ruchu (značení pro pěší, cyklo-, moto-, hipoturisty, lyžaře, informační tabule, navigační systémy, webkamery).
  • Doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu i v průběhu roku (vybavení pro aktivní trávení volného času, dětská hřiště a dětské koutky, vybavení odpočívadel, budování navazující infrastruktury cyklostezek a cyklotras, modernizace, oprava a údržba unikátní technických atraktivit a historických objektů ve vazbě na cestovní ruch).
  • Doprovodná infrastruktura směřující k dosažení certifikátu „Cyklisté vítáni“, výhradně budování technického zázemí pro splnění základních povinných požadavků certifikace (např. místnost nebo odstavné místo pro bezplatné uschování jízdních kol a zavazadel, prostor pro umytí jízdního kola).
  • Sociální zařízení pro návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše grantu je 25 000 Kč a maximální výše grantu je 150 000 Kč. Dotace max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Finanční prostředky poskytované na podpořené projekty musí být vyčerpány nejpozději do 31. 12. 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...
.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>