Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro rok 2018

shutterstock_153690974.jpg
Share Button

Grantový program slouží k podpoře realizace specifických projektů, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních změn chování, postojů a změnu životního stylu u uživatelů drog, léčbu a resocializaci v oblasti protidrogové politiky a minimalizaci zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užíváním návykových látek.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 25. 10. 2017 do 5. 11. 2017.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o poskytnutí grantu jsou státní nebo další právnické osoby působící v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, ve výjimečných a odůvodněných případech i bez certifikace, ale vždy po konzultaci s protidrogovou koordinátorkou HMP.

Typy podporovaných projektů:

 • Kontaktní a poradenské služby.
 • Terénní programy.
 • Ambulantní a lůžková léčba.
 • Substituční léčba.
 • Stacionární programy.
 • Rezidenční péče v terapeutických komunitách.
 • Ambulantní doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných pracovních programů).
 • Služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě.
 • Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti; projekty doplňkové, které nepodléhají povinnosti certifikace.
 • Detoxikace, detoxifikace.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro GP AS je 48 000 tis. Kč, konečná celková výše bude stanovena po schválení rozpočtu HMP na rok 2018.

Specifika a omezení:

 • Nestátní neziskové organizace, které budou žádat o grant, se zaregistrují do informačního systému Portálu veřejné správy http://www.portal.gov.cz/.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>