Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpora realizace efektivní primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních .předcházení výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních, zamezování jeho dalšímu rozvoji, v některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků a studentů.

Příjem žádostí:

 •  Žádosti se přijímají od 25. 10. 2016 do 7. 11. 2016, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Mateřské, základní a střední školy a školská zařízení, která mají sídlo na území HMP a jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Organizace s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování (dále jen „organizace“), případně další subjekty realizující akreditované vzdělávání pro pedagogické pracovníky a jiné vzdělávací akce.

Typy podporovaných projektů:

 • I. Akreditované vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.
 • II. Komplexní programy všeobecné specifické primární prevence rizikového chování realizované ve školách.
 • III. Programy všeobecné a selektivní primární prevence pro školská zařízení a speciální školy.
 • IV. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence ve školách realizované nestátními neziskovými organizacemi.

Forma a výše podpory:

 • Program I. – maximální výše celkově poskytnutého grantu pro školy je 20 000 Kč.
 • Program II. – maximální výše celkově poskytnutého grantu na komplexní program školy je 60 000 Kč.
 • Program III. – maximální výše celkově poskytnutého grantu na všeobecnou primární prevenci pro speciální školy činí 50 000 Kč.
 • Program IV. – maximální výše poskytnutého grantu na lektorné a přípravu programů všeobecné prevence je 350 Kč/hod., u selektivní a indikované prevence 500 Kč/hod. na 1 lektora.

Specifika a omezení:

 • Příjemce grantu nesmí finanční prostředky poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byl grant poskytnut.
 • Grant na realizaci projektu je výhradně účelový a lze jej použít jen na činnosti, které byly přesně vymezeny ve schválené žádosti a její ekonomické rozvaze.
 • Jednoletý grant lze použít od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2018, nejdéle však po dobu trvání projektu. Přidělené finanční prostředky na kalendářní rok čtyřletého grantu lze použít od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>