Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předložit od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky.
 • Právnická osoba působící na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. Oblast veřejné zeleně.
  • Zlepšení stavu městského prostředí výsadbou a údržbou dřevin jako krajinotvorného prvku.
  • Zlepšení stavu prostředí obytného území.
  • Zlepšení stavu prostředí školských a jiných vzdělávacích zařízení (školy, rodinná a mateřská centra, domy dětí a mládeže apod.).
  • Péče o vinohrady a ovocné sady v hl. m. Praze.
  • Udržování, ochrana a tvorba harmonizované, ekologicky stabilní a trvale produkční krajiny.
 • II. Zelené učebny.
  • Zlepšení stavu prostředí školských a jiných vzdělávacích zařízení (školy, rodinná a mateřská centra, domy dětí a mládeže apod.).
 • III. Oblast ochrany přírody.
  • Ochrana a vytváření vhodných životních podmínek pro živočichy i rostlinstvo na území hl. m. Prahy.
  • Ochrana a rozvoj vodstva na území hl. m. Prahy.
  • Přírodovědný průzkum flóry a fauny na území hl. m. Prahy.
 • IV. Ekologická výchova.
  • Ekologická výchova a vzdělávání.
  • Popularizace, propagace a osvěta.
  • Podpora ekoporadenství.
 • V. Specifické projekty.
  • Symbióza a kooperace – člověk, živočich, rostlina.
  • Projekty na podporu chovu včel.
  • Projekty z oblasti odpadového hospodářství přinášející netradiční formy řešení, případně nové pohledy na řešení situací v této oblasti.
  • Projekty, které podporují realizaci strategických a koncepčních materiálů schválených Radou hl. m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy.
  • Projekty na ochranu ptactva.
 • VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy.
  • Ekologické výukové programy (EVP) pro školy.
  • Dlouhodobé vzdělávací programy a projekty pro školy.

Forma a výše podpory:

 • Pro tematické oblasti I. – V. činí tento horní limit 450 000 Kč.
 • Pro tematickou oblast VI. činí horní limit 900 000 Kč.
 • Grant je možné poskytnout až do výše 100 % celkových rozpočtových nákladů.

Specifika a omezení:

 • O grant nemohou žádat organizační složky státu, územní samosprávné celky.
 • Nejsou podporovány projekty zaměřené pouze na provoz útulků pro domestikovaná ani volně žijící zvířata.
 • Jednotliví žadatelé mohou v rámci grantového programu, týkajícího se zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2018 podat maximálně čtyři různé žádosti o grant.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>