Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Grantový program Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

branka
Share Button

Finanční podpora především pro neziskové subjekty, které svými činnostmi zajišťují aktivní využití volného času občanů, zejména dětí a mládeže. Dotace je určena na konkrétní projekty rekonstrukcí, oprav či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně.

Příjem žádostí:

  • Termín pro odevzdávání žádostí je od 2. ledna do 31. ledna 2017.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze organizace, která provozuje na území města Plzně sportovní činnost minimálně tři roky před podáním žádosti o podporu a za podmínky, že taková činnost je její hlavní, případně většinovou aktivitou.
  • Žadatel musí být zároveň vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci opravu či výstavbu je o podporu žádáno, nebo mít takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně 5 let ode dne vyhlášení tohoto dotačního programu.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu činí 10 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace jednomu subjektu je  500 000 Kč.
  • Finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího subjektu zajištěná žadatelem je ve výši minimálně 15 % poskytnuté podpory.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem nemůže být organizace, která má předmětné zařízení v nájmu či výpůjčce od města Plzně, má vůči městu Plzni, jeho organizačním složkám, příspěvkovým organizacím, dalším jím zřízeným právnickým osobám a vůči státu závazky po lhůtě splatnosti nebo organizace, která je vlastníkem, nájemcem či vypůjčitelem sportovního zařízení dotčeného zástavním právem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>