Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Granty hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu

shutterstock_156693107.jpg
Share Button

Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresů na území hlavního města Prahy, jejichž obsahem je propagace hl. m. Prahy a které neslouží k vytváření zisku. Granty jsou určeny výhradně k podpoře kongresového turismu na území HMP na projekty, realizované v době od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 1. 10. do 1. 11. 2017.

Příjemci podpory:

 • Pořadatelé kongresů, které se budou konat na území hl. m. Prahy:
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Nadace a nadační fondy.
  • Spolky (občanská sdružení).
  • Zájmová sdružení právnických osob.
  • Právnické osoby církví a náboženských společností.
  • Vysoké školy.
  • Profesní komory.
  • Ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Grant může být přidělen pouze kongresům, které mají 700 a více registrovaných účastníků, kteří současně stráví v Praze minimálně 2 noci a zároveň alespoň 60 % z těchto účastníků je ze zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je stanovena na 250 Kč na účastníka. Incentivní podpora HMP je kongresům poskytována pouze na uhrazení části či celého finančního nákladu buď: na nájem společenských prostor nebo na uhrazení uvítacího programu, reprezentujícího HMP.
 • Žádat lze o příspěvek na oba výše uvedené účely, avšak maximálně v celkové výši 250 Kč na osobu a v celkovém objemu na jednu akci (kongres) maximálně 1 000 000 Kč.
 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na granty HMP v oblasti cestovního ruchu v roce 2018 činí 10 milionů Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít vždy sídlo na území České republiky, musí být registrován v souladu s právním řádem ČR a splňovat všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>