Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Granty z rozpočtu MČ Praha 9

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Žádosti o grant z rozpočtu MČ Praha 9 mohou žadatelé podávat v rámci programů v oblasti využití volného času dětí a mládeže, v oblasti životního prostředí a kulturní činnosti, humanitárních a zdravotních programů, programů protidrogové prevence a prevence kriminality.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí trvá do 6. 2. 2017 do 18:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí na území MČ Praha 9 minimálně dva roky.
 • Žadatelem mohou být zejména spolky, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, fyzické a právnické osoby a další organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Ekologická výchova ve volném čase dětí a mládeže, vzdělávací a osvětové akce pro mládež a dospělé, činnosti směřující ke zlepšení životního prostředí.
 • Kulturní programy.
 • Sociální služby.
 • Podpora klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením.
 • Podpora organizacím poskytujících podporu sociálně znevýhodněným občanům.
 • Protidrogová prevence.
 • Prevence kriminality.
 • Specifické programy primární prevence pro školy a školská zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2017 a vybraným žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány na základě darovacích smluv uzavřených mezi žadatelem a ÚMČ Praha 9.

Specifika a omezení:

 • Maximální počet podaných grantů jedním předkladatelem nesmí překročit 5 projektů ve všech programech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>