Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Hradec Králové – Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na praktickou péči o životní prostředí, podpora subjektů pravidelně a soustavně aktivních v environmentální oblasti a podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Program je zaměřen na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, výchovné a osvětové akce a aktivity, propagaci principů trvale udržitelného života a rozvoje, udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů a praktické činnosti přispívající ke zlepšování stavu přírody a krajiny. 

Příjem žádostí:

  • Do 20. 4. 2016.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
    • Podpora programů, osvětových akcí, přednášek, seminářů, odborných exkurzí do chráněných lokalit, terénních cvičení, kempů, brigád, výstav, naučných a osvětových materiálů, naučných stezek atd., příprava a vydávání brožur a výukových materiálů.
    • Vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO a jejich aktivit (projektová dokumentace, realizace staveb, pořízení technického vybavení, materiálu a pomůcek), vybavení a realizace „zelených učeben“ (podpora výsadby rostlin a stromů, vybavení, krmítek, hnízdních budek, meteorologických budek, sbírek hornin, botanických sbírek, kompostování, naučných stezek a dalšího vybavení souvisejícího s ekologickou výchovou, osvětou a vzděláváním), nákup vzdělávacích pomůcek a literatury zaměřených na EVVO.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace dosahuje 80 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

  • Žádosti se odevzdávají v písemné podobě na odboru ŽP Magistrátu města Hradec Králové anebo na podatelně úřadu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>