Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Hradec Králové – Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na praktickou péči o životní prostředí, podpora subjektů pravidelně a soustavně aktivních v environmentální oblasti a podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Program je zaměřen na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, výchovné a osvětové akce a aktivity, propagaci principů trvale udržitelného života a rozvoje, udržitelné využívání přírodních zdrojů a produktů a praktické činnosti přispívající ke zlepšování stavu přírody a krajiny. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze zasílat do 10. prosince 2017 na odbor životního prostření Magistrátu města Hradec Králové nebo předat na podatelnu úřadu.

Příjemci podpory:

  • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

  • Oblast 1 – Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta – Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu – děti a mládež, dospělá veřejnosti, nejširší veřejnost.
  • Oblast 2 – Praktická péče o přírodní prostředí a zdroje – Podpora environmentálně aktivních subjektů v oblasti praktické péče o přírodní prostředí a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
  • Oblast 3 – Činnost environmentálně-vzdělávacích a ekologických organizací – Podpora činnosti environmentálně aktivních subjektů.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace dosahuje 80 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Pro oblast 1 a 2 - Příslušná komise, rada města nebo zastupitelstvo města mají vyhrazenu možnost stanovení podmínek a cílů, které je nutné projektem splnit (např. počet oslovených subjektů, počet účastníků akce atp.).
  • Pro oblast 3 - Činnost organizace musí být popsána jasně dosažitelným cílem (uskutečnění určitého počtu přednášek, oslovení určitého počtu účastníků atp.). Finanční příspěvek je podmíněn 100% splněním předem definovaných dosažitelných cílů a podmínek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>