Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ICT a sdílené služby

Program ICT a sdílené služby umožňuje získat finanční podporu na tvorbu nových sofistikovaných ICT řešení, budování nových center Datových center a na zřizování center sdílených služeb.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podniky.

Výše podpory:

 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: dle výzvy.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt bude 200 mil. Kč.
 • Výše dotace bude poskytována v návaznosti na velikost podniku:
  • malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  - 45 % podpory,
  • střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % podpory,
  • velký podnik ( nad 250 zaměstnanců) – 25 % podpory.
 • Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (maximální částka způsobilých výdajů na poradenské služby je 5 000 000 Kč).

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami v rámci programu podpory jsou:
  • 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.
  • 2. Zřizování a provoz center sdílených služeb.
  • 3. Budování a modernizace Datových center.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová území.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy  • Aktuální výzvy OPPIK ICT a sdílené služby

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...