Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

shutterstock_127969568.jpg
Share Button

Grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“ podporuje jak kulturní, tak společenskou, osvětovou i publikační činnost. Praha se tak snaží podpořit vzájemnou toleranci i komunikaci mezi minoritami a společenskou majoritou.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude ukončen 1. 11. 2017 na podatelně MHMP.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace se sídlem v Praze (Případně projekt je cílen na Prahu) a zaměřením na uchování kulturních hodnot a rozvoj komunikace mezi menšinou a většinou.
 • Městské části Prahy mohou žádat o grant 1. programu.
 • O dotace z 2. programu mohou mít zájem FO, které se prokazatelně věnují problematice integrace cizinců.

 Typy podporovaných projektů:

 • Program 1: Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze – kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce.
  • Pořádání vzdělávacích aktivit – přednášek, seminářů, workshopů přispívající k integraci cizinců (včetně výuky českého jazyka a kurzů sociokulturních dovedností).
  • Podpora interkulturní práce a komunitního tlumočení (včetně zvyšování kompetencí interkulturních pracovníků).
  • Podpora programů zaměřených na vzájemnou informovanost, komunikaci a dialog, aktivit motivovaných výchovou k toleranci a proti rasismu.
  • Podpora přímých aktivit zvyšujících informovanost komunit cizinců (jedná se rovněž o poskytování informací přímo v terénu, informační materiály apod.).
  • Podpora komunitních a volnočasových aktivit.
  • Podpora kulturních a uměleckých aktivit cizinců.
  • Podpora projektů na pořádání společenských a kulturních akcí, zaměřených na uchování tradic a rozvíjení a předávání hodnot vytvářených komunitami cizinců do kulturního bohatství hl. m. Prahy.
  • Podpora činnosti zájmových spolků jednotlivých komunit cizinců.
 • Program 2: Publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je vyplacena v maximální výši 70 % projektových nákladů na bankovní účet příjemce. Ve zvláštních případech, které schválí Rada hl. m. Prahy, může být dotace i vyšší.

Specifika a omezení:

 • O dotaci nemohou žádat školská zařízení a kulturní instituce.
 • Grant není možné využít na činnosti či aktivity investičního charakteru (stavební, majetkové investice, nelze je vynaložit na dary, občerstvení, pokuty, dopravu apod.).

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>