Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

shutterstock_90811127.jpg
Share Button

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou  zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 19. 4. 2016.
  • Dalšími termíny je červenec 2016 a září 2016.

Příjemci podpory:

 • Žadatel, který má právní subjektivitu a sídlo v Euroregionu Nisa.
 • Žádat mohou i subjekty bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území ERN, ale na území ERN působí.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti - cílem je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu těchto zdrojů.
  • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřujících k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
  • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
  • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání přírodního dědictví příhraničního regionu.
  • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.
  • Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.
 • Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit – jedná se o zvýšení intenzity této spolupráce v příhraničním regionu.
  • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni.
  • Rozvoj institucí veřejné správy.
  • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty z prioritní osy 2 je celková alokace 866 894 EUR.
  • Minimální výše dotace je 2 000 EUR a maximální výše dotace je 30 000 EUR.
 • Pro projekty z prioritní osy 4 je celková alokace 1 300 340 EUR.
  • Minimální výše dotace je 2 000 EUR a maximální výše dotace je 20 000 EUR.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace mikroprojektů je na celém dotačním území programu Interreg V-A.
 • Žadatelé mohou mikroprojekty předkládat samostatně nebo v konsorciu s místními partnerskými organizacemi z česko-polského příhraničí. Musí se jednat o právnický subjekt veřejnoprávního nebo neziskového charakteru. U partnerů bez právní subjektivity, jako jsou např. polské základní či střední školy, musí být oficiálním partnerem jejich zřizovatel.

Doplňující informace

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>