Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Sielsia

shutterstock_145958450.jpg
Share Button

Tato výzva se zaměřuje na projekty malého rozsahu – tzv. mikroprojekty, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru. V novém programu mohou být mikroprojekty financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4, přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije všechny prioritní osy a v jaké míře.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 10. 2017.

Příjemci podpory:

 • Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem ve vymezeném území v působnosti Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
 • Dále mohou o dotaci žádat organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo území příslušného Správce, ale na území příslušného Správce působí.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
 • Prioritní osa 3 – Vzdělání a kvalifikace.
 • Prioritní osa 4 – Spolupráce institucí a komunit.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 6 142 151 EUR.
 • Minimální výše finanční podpory je 2 000 EUR.
 • Maximální výše podpory je 30 000 EUR pro projekty spadající do prioritní osy 2 a 20 000 EUR pro projekty z oblasti prioritních os 3 a 4.
 • Maximální výše dotace z prostředků ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Novinkou je princip vedoucího partnera u mikroprojektů, který spočívá v předložení jedné společné žádosti o dotaci na mikroprojekt za oba, resp. všechny partnery, pokud je jich více, přičemž žádost překládá vedoucí partner, na kterém se oba nebo všichni partneři mikroprojektu dohodli.
 • Území Euroregionu Silesia je pro účely Fondu mikroprojektů vymezeno na české straně okresy Opava, Ostrava-město a Nový Jičín, na polské straně územím okresů ratibořského, vodislavského, hlubčického a rybnického a okresních měst Rybnik a Żory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>