Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

shutterstock_156487580.jpg
Share Button

Jedná se o výzvu z oblasti přeshraniční spolupráce, která se týká Prioritní osy 2 Životní prostředí a zdroje. Dotace je určena na zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Celková alokace pro tuto osu podpory činí více jak 53 mil. EUR.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 22. 9. 2016.

Příjemci podpory:

  • O dotaci mohou žádat orgány veřejné správy, neziskové organizace, veřejné a soukromé instituce pro výzkum a inovace, vysoké školy, komory a sdružení.

Typy podporovaných projektů:

  • Systémová opatření podporující nebo vytvářející společný rámec (např. studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity) v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a přírodního dědictví.
  • Rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kulturního a přírodního dědictví regionu (např. přírodní monumenty, chráněné oblasti, historické památky a muzea).
  • Ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu, splňujícího definici UNESCO (např. vědomosti a zkušenosti týkající se přírody apod.).
  • Informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné turistické infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické systémy) s cílem udržitelného využití kulturních a přírodních památek.
  • Zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice, cyklostezky a stezky pro pěší zajištující dostupnost stávajícího kulturního a přírodního dědictví pro veřejnost.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

  • Každého projektu se musí zúčastnit minimálně jeden český a jeden rakouský projektový partner.
  • Projekty musí mít přeshraniční aspekt.
  • Na české straně programové území tvoří Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>