Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

shutterstock_154505852.jpg
Share Button

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti využívání inovačního potenciálu. Cílem výzvy je podpořit zintenzívnění využívaní výsledků aplikovaného výzkumu hlavně malými a středními podniky.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 16. 04. 2018.

Příjemci podpory:

  • Stát a jeho organizační složky, územní samospráva a její organizační složky, organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí, vysoké školy s výzkumnými pracovišti, výzkumné instituce, podnikatelské subjekty – mikro, malé a střední podniky, mimovládní organizace/neziskové organizace, které mají v předmětu činnosti zapsané činnosti v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií a poznatků, komory a zájmové sdružení právnických osob (kromě klastrů a sítí), které mají v předmětu činnosti zapsané činnosti v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií a poznatků, Evropské seskupení územní spolupráce (EZÚS).

Typy podporovaných projektů:

  • Přenos výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jeho další komercionalizace subjekty působícími v přeshraničním regionu (např. i v oblasti zelené ekonomiky a změny klimatu).
  • Nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb produktivního sektoru a včasnou orientaci výzkumných a vývojových aktivit na perspektivní odvětvi a oblast.
  • Příprava přeshraničních strategií na podporu inteligentního rozvoje a využívaní inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích inteligentní specializace a regionálních inovačních strategiích (obdobných dokumentech).
  • Optimalizace a spolupráce při využívaní existující infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby podnikatelské základny v přeshraničním regionu.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000 EUR. Maximální výše dotace je 600 000 EUR.
  • Projekty budou financovány ze zdrojů EU až do výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je povinen před předložením žádosti o dotaci vypracovat a předložit Žádost o aktivaci konta ve veřejné části ITMS2014+.
  • Realizace projektu se v České republice týká území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>