Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

shutterstock_154505852.jpg
Share Button

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti využívání inovačního potenciálu. Cílem výzvy je podpořit zvyšování vzdělání pro potřeby trhu práce a zlepšit uplatitelnost na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 01. 2019.

Příjemci podpory:

 • Stát a jeho organizační složky, územní samospráva a její organizační složky, organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí, soukromé základní a střední školy jejichž souhrn příspěvků z veřejných zdrojů přesahuje 50 % celkových příjmů, veřejné základní, střední školy, vysoké školy s výzkumnými pracovišti, výzkumné instituce,  mimovládní organizace/neziskové organizace, které mají v předmětu činnosti zapsané činnosti v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií a poznatků, komory a zájmové sdružení právnických osob (kromě klastrů a sítí), které mají v předmětu činnosti zapsané činnosti v oblasti vědy, výzkumu a transferu technologií a poznatků, veřejné vzdělávací instituce, Evropské seskupení územní spolupráce (EZÚS).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora vytváření strategií, partnerství a regionálních ,,paktů“ pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotního vzdělávání.
 • Zvyšování informací žáků a rodičů o nabídce vzdělání prostřednictvím poradenství, propagace a zvyšování atraktivnosti technických oborů a škol (řemeslné a přírodovědné obory).
 • Tvorba společných progmů celoživotního vzdělávání pro dospělou populaci, zavádění nových přístupů ke zvýšení efektivnosti celoživotního vzdělávání pro firmy a jednotlivce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 6 987 144 EUR.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet – 5 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen před předložením žádosti o dotaci vypracovat a předložit Žádost o aktivaci konta ve veřejné části ITMS2014+.
 • Realizace projektu se v České republice týká území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>