Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Share Button

Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Oprávněným územím, v kterém je možné realizovat projekty jsou oblasti slovensko-českého pohraničí na úrovni NUTS III. V České republice jde o území: Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský kraj.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 6. 4. 2018.

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou nestátní neziskové organizace; územní samospráva a její organizační složky; stát a organizační složky státu; organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; zájmové sdružení právnických osob; Evropské seskupení územní spolupráce.

Typy podporovaných projektů:

  • Plánovaní, příprava a budovaní cyklistických cest a turistických chodníků s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
  • Investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení stavu cest II. a III. třídy (rekonstrukce vybraných cestovních úseků, zlepšení kvality povrchu vozovek, obnova existujících a vybudovaní nových cestovních prvků.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000 EUR.
  • Projekty budou financovány ze zdrojů EU až do výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Organizace žadatele vznikla min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy na předkládání žádostí o NFP, v rámci které chce žadatel předložit žádost o NFP.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>