Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Investujeme v sociálních službách pro kraj Vysočina

shutterstock_155648078.jpg
Share Button

Cílem programu je zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím dotací na nezbytné investiční vybavení či jeho modernizaci v zařízeních, které poskytují registrované sociální služby na území Kraje Vysočina, vč. financování drobných stavebních úprav.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 30. 4. do 10. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce na území Kraje Vysočina.
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.
 • Spolky, ústavy.
 • Církevní právnické osoby.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Krytí investičních nákladů na nemovitý majetek nebo na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
 • Investice do stavebních úprav v objektech, ve kterých poskytovatelé provozují sociální služby, pořízení dlouhodobého hmotného majetku nezbytného k poskytování sociálních služeb (např. rehabilitačních pomůcek, zvedáků, van pro osoby se zdravotním postižením, případně motorových vozidel).
 • Prioritou bude podpora projektů, které budou mít prokazatelný přínos v oblasti kvality a efektivity poskytování sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 40 000 Kč.
 • Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace činí 30 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou je, že příjemce podpory má minimálně po dobu 3 let před podáním žádosti registraci poskytovatele sociálních služeb.
 • Způsob podání žádosti: papírové podání, elektronické podání.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>