Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Share Button

Účelem dotace je zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školy, ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je  prokazatelný nedostatek těchto kapacit. O dotaci mohou žádat subjekty podílející se na realizaci aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti. Celková alokace na tuto výzvu činí 1 719 875 593 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat do 22. 04. 2016 do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Aktivity této výzvy jsou směřovány do správních obvodů obcí s rozšířenou působností s výskytem sociálně vyloučené lokality.
 • O dotace mohou žádat zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Hlavní podporované aktivity (min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu): stavby a stavební práce s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti; nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Vedlejší podporované aktivity: nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu), demolice původního objektu, ve kterém probíhala výchova a vzdělávání dětí, a budov na pozemku objektu; pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení; pořízení herních prvků, úpravy venkovního prostranství (zeleň, hřiště a herní prvky), projektová dokumentace, EIA; zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), povinná publicita.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy 1 719 875 593 Kč.
 • Dotace je pro jednotlivé subjekty čerpána specifickým finančním poměrem a to z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.
 • Minimální výše způsobilých výdajů činí 750 tis. Kč a maximální výše 60 mil. Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • Území realizace celá ČR mimo území hl. m. Prahy.
 • Křížové financování není možné.
 • Datum zahájení projektu nejdříve 1. 1. 2014.
 • Datum ukončení realizace projektu 30. 09. 2018.
 • Nejsou podporovány opatření, které vedou k diskriminaci a segregaci skupin (např. romské děti, děti se sociálním či zdravotním znevýhodněním apod.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>