Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

IROP Výzva č. 25 Knihovny

shutterstock_154681289.jpg
Share Button

Cílem této dotační výzvy je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání knihoven včetně jejich zpřístupnění návštěvníkům. Celková alokace pro tuto výzvu je 1,1 mld. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 18. 3. 2016 od 15.00 hodin do 15. 2. 2018 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podpořeny mohou být pouze knihovny, zřízené podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle § 10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení ochrany knihovních fondů;
 • konzervování-restaurování knihovních fondů;
 • zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků; odstraňování přístupových bariér;
 • digitalizace knihovních fondů jako součást komplexnějších projektů;
 • zabezpečení a osvětlení objektů;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů; modernizace a výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 1,1 mld. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých nákladů na projekt je 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 123 282 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo hl. m. Prahy a musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2021.
 • Žádosti o dotaci lze podávat elektronicky prostřednictvím MS2014+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>