Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v SVL

shutterstock_155878169.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby. Jedná se konkrétně o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů. Cílem je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 5. 2016 do 27. 10. 2016 do 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • O finanční podporu mohou žádat kraje, obce, organizace zakládané nebo zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované nebo zakládané, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Vybudování zázemí mimo jiné pro centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, kontaktní centra, terénní programy apod.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 741 176 471 Kč.
  • Minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše dotace je 60 mil. Kč na jeden projekt.
  • Maximální míra podpory činí 100 % pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, 90 % pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace. Pro ostatní žadatele je maximální míra dotace 95 % celkových nákladů.
  • Financování formou ex post.

Specifika a omezení:

  • Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Jedná se o území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality a území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.
  • Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>