Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP Výzva č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI

tram-1481395_960_720
Share Button

Dotace na podporu udržitelné dopravy budou poskytovány na území největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. Jedná se o oblasti – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 9. 2016 do 29. 12. 2017 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.
 • Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
 • Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Aktivita Terminály a parkovací systémy: Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše podpory (EFRR + SR) na jeden projekt je 100 mil. Kč.
 • Aktivity Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava: Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Výše podpory 85 – 100 % celkových způsobilých nákladů (dle žadatele).

Specifika a omezení:

 • Ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023.
 • U aktivit Telematika pro veřejnou dopravu a Nízkoemisní a bezemisní vozidla musí mít území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii ITI) z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.
 • U aktivit Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava je možný v odůvodněných případech přesah realizace projektu za hranice vymezeného ITI uvedených aglomerací, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou vždy nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>