Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

Share Button

Dotace na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Podporované aktivity budou z oblasti telematiky pro veřejnou dopravu, nízkoemisní a bezemisní vozidla, terminály a parkovací systémy, bezpečnost dopravy a cyklodoprava.

Příjem žádostí:

 • Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 29. 9. 2016 do 31. 10. 2022, 16:00.

Příjemci podpory:

 • Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.
 • Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.
 • Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. 

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto dotaci činí 1 615 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 99 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 •  Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>