Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 16. 11. 2017, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury polyfunkčního komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra.
 • Nákup budov.
 • Vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 20 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace: 90 % z celkových způsobilých nákladů.
  • Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb: 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel zajistí, aby užívání nabízených aktivit centra bylo poskytováno bezúplatně, popřípadě úhrada za poskytované aktivity nepřesáhne náklady spojené s poskytnutím dané aktivity.
 • Povinným požadavkem je poskytování základního sociálního poradenství ze strany kvalifikovaného sociálního pracovníka v době udržitelnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>