Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP Výzva č. 75 Deinstitucionalizaci psychiatrické péče

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.

Příjem žádostí:

 • Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 13. 7. 2017 do 15. 7. 2020, 15:00.

Příjemci podpory:

 • Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.

Typy podporovaných projektů:

 • Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče:
  • Centra duševního zdraví;
  • stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby;
  • psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.
 • Vybavení mobilních týmů:
  • podpora zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 40 mil. Kč.
 • Výše podpory se liší dle typu žadatele.

Specifika a omezení:

 • Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. 12. 2021.
 • Území realizace: Území celé České republiky mimo hl. m. Prahu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>