Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP Výzva č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Cílem podpory jsou investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, sociální začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 25. 10. 2017 do 30. 3. 2018.

Příjemce podpory:

 • Kraje.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Organizace zakládané kraji.
 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zakládané obcemi.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí.
 • Organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí.
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 200 000 000 Kč.
 • Celková částka dotace ze Státního rozpočtu činí 30 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 85 %.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 90 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.
 • Území realizace je ČR mimo hl. m. Prahu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>