Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IROP Zlepšení řídících a administračních schopností MAS

Share Button

Dotace je určena na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Specifickým cílem je posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 30. 09. 2015, 14:00 hod. do 30. 06. 2018, 14:00 hod.

Příjemce podpory:

 • Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů.

Typy podporovaných projektů:

 • Přípravné podpůrné činnosti MAS.
 • Provozní činnosti MAS.
 • Animace MAS.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 1 900 000 000. Kč
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu činí:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %
  • Státní rozpočet – 0 %
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu.
 • Dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů předem na webových stránkách http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP a přímým oslovením žadatelů (prostřednictvím MS2014+).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>